Aktualności

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszymi aktualnościami. Publikowane są tutaj najciekawsze i najważniejsze zmiany prawne oraz wydarzenia z nimi związane. Znajdą tutaj Państwo również porady mogące pomoc w rozwiązaniu problemów prawnych z życia codziennego. Staramy się również odpowiadać na Państwa pytania i pojawiające się wątpliwości interpretacyjne dotyczące przepisów z obszaru uzyskaniu odszkodowania z tytułu wypadków drogowych, błędów medycznych, wypadków przy pracy jak również z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego oraz handlowego

Policja kieruje wniosek o ukaranie, Sąd uniewinnia od zarzucanego czynu.

W ostatnich miesiącach miałem okazje prowadzić bardzo ciekawą i dość osobliwą sprawę…

sąd policja wyrok siedlce adwokatMój klient został obwiniony o to, że wbrew przepisom ustawy na swojej działce rolnej uprawiał konopie włókniste. Ustawa o przeciw działaniu narkomanii daje możliwości uprawy konopi włóknistych po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia, zaś uprawa bez zezwolenia zagrożona jest karą grzywny. Mój klient przedmiotowego zezwolenia nie posiadał, policja przeprowadziła oględziny miejsca, zabezpieczyła rośliny do ekspertyz. W sprawach o wykroczenie obwiniony, może ustanowić jednego obrońcę (adwokata), co wskazuje, iż do momentu skierowania wniosku o ukaranie, osoba musi reprezentować się sama przed organami postępowania przygotowawczego. Nie wyklucza to, jak było w tym przypadku, możliwości już na tym etapie postępowania, zwrócenia się do adwokata w celu uzyskania porady oraz przygotowania do prowadzonych czynności. Klient nie wyraził zgody na propozycję dobrowolnego poddania się karze, proponowanej przez funkcjonariuszy, czego efektem było skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu. Sąd wyznaczył termin rozprawy, na który wezwał obwinionego wraz z obrońcą. Na wskazanym terminie Sąd wysłuchał wyjaśnień obwinionego oraz zeznań jednego świadka zgłoszonego przez oskarżyciela publicznego, po czym uniewinnił obwinionego od zarzucanego mu czynu i przejął koszty postępowania na rachunek Skarbu Państwa (w tym koszty mojego udziału w sprawie, zgodnie z wystawioną klientowi fakturą Vat za prowadzenie przedmiotowej sprawy). Wyrok jest prawomocny.

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Rafał Dąbrowski

ul. Bohaterów Getta 2, lok. 5

08-110 Siedlce

Tel. 515 248 680

kancelaria@adwokatdabrowski-siedlce.pl