Odszkodowania

Prowadzona przeze mnie Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w uzyskaniu osobom poszkodowanym odszkodowania z tytułu wypadków drogowych ( m. in. odszkodowanie z tytułu obrażeń ciała doznanych w wypadku drogowym, odszkodowania z tytułu szkody w pojeździe, odszkodowanie z tytułu śmierci osoby bliskiej w wypadku drogowym), błędów medycznych oraz wypadków przy pracy.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Likwidacja szkód po kolizji lub wypadku komunikacyjnym.

Każdorazowo po wypadku lub kolizji należy poinformować zakład ubezpieczeń sprawcy. Sposób jest dowolny. Ubezpieczyciele umożliwiają kontakt telefoniczny, mailowy oraz przez dedykowane aplikacje. Podczas kontaktu należy podać niezbędne dane:

  • dane sprawcy kolizji,
  • nazwę, numer polisy oraz czas trwania ubezpieczenia,
  • okoliczności zdarzenia,
  • miejsce postoju uszkodzonych aut,
  • opcjonalne załączniki w postaci zdjęć uszkodzeń pojazdów.

ubezpieczenie-odszkodowanie-adwokat-adbrowski-siedlceUbezpieczyciel, w zależności od procedur, określi wycenę szkód na podstawie wizyty rzeczoznawcy w miejscu postoju uszkodzonego auta lub w oparciu o przesłane załączniki w postaci zdjęć. Każdorazowe zgłoszenie jest opatrzone numerem, który umożliwia łatwą identyfikację szkody. Zgłoszenie to zawiera ustalenia dotyczące wyceny uszkodzeń poszczególnych elementów pojazdu, dokumentację zdjęciową oraz dane przekazane ubezpieczycielowi podczas zgłaszania szkody. Okres oczekiwania na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy to przeciętnie kilkanaście dni. Każdy z ubezpieczycieli posiada własne procedury wypłaty odszkodowania co znacząco wpływa ma różnice terminowości wypłat środków różnych ubezpieczycieli.

Warto zachować wszelkie ustalenia z ubezpieczycielem, gdyż okres przedawnienia dla dochodzenia roszczeń w przypadku kolizji wynosi trzy lata, zaś w przypadku wypadków okres ten wydłuża się do dwudziestu lat. Wszelkie nowe okoliczności oraz problemy, które mogą wystąpić w w.wym. okresie należy zgłaszać do ubezpieczyciela powołując się na numer zgłoszenia.

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Rafał Dąbrowski

ul. Bohaterów Getta 2, lok. 5

08-110 Siedlce

Tel. 515 248 680

kancelaria@adwokatdabrowski-siedlce.pl