Aktualności

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszymi aktualnościami. Publikowane są tutaj najciekawsze i najważniejsze zmiany prawne oraz wydarzenia z nimi związane. Znajdą tutaj Państwo również porady mogące pomoc w rozwiązaniu problemów prawnych z życia codziennego. Staramy się również odpowiadać na Państwa pytania i pojawiające się wątpliwości interpretacyjne dotyczące przepisów z obszaru uzyskaniu odszkodowania z tytułu wypadków drogowych, błędów medycznych, wypadków przy pracy jak również z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego oraz handlowego

Postępowanie Karne

Postępowanie karne w sprawach z oskarżenia publicznego należy podzielić zasadniczo na dwa etapy, na postepowanie przygotowawcze oraz postępowanie sądowe (odmiennym jest tryb postępowanie prywatno-skargowego). Postepowanie przygotowawcze prowadzone jest w formie dochodzenia lub śledztwa, w zależności od przedmiotu danej sprawy (większość spraw stanowią dochodzenia). Postępowanie przygotowawcze prowadzone jest przez prokuraturę, bądź przez Policję pod nadzorem prokuratora i dzieli się na postępowanie w sprawie (in rem) i postępowanie przeciwko osobie (in personam).

Fazę postępowania przygotowawczego przeciwko osobie rozpoczyna czynność przedstawienia zarzutów, w trakcie której podejrzany może złożyć (bądź odmówić złożenia) wyjaśnienia w sprawie. Na etapie postępowania przygotowawczego podejrzany może ustanowić obrońcę (adwokata), który może brać udział w czynnościach z udziałem podejrzanego, jak również w szeregu innych czynności w imieniu podejrzanego, które przeprowadzane są na etapie postępowania przygotowawczego. Zebrane przez organy postepowania dowody (w tym wyjaśnienia podejrzanego) stanowią podstawę do sporządzenia aktu oskarżenia, dlatego też ważnym jest, aby ustanowić adwokat swoim obrońcą na jak najwcześniejszym etapie postępowania, aby ten mógł sprawować pieczę nad przeprowadzanymi czynnościami i ustalić najlepszą dla podejrzanego linię obrony (popełnione na tym etapie błędy są często trudne bądź niemożliwe do naprawienia na etapie przed sądem).

Postępowanie przygotowawcze kończy się sporządzeniem aktu oskarżenia i przesłaniem go do sądu bądź wydaniem postanowienia o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa.

Na etapie postepowania sądowego, Sąd przeprowadza dowody zawnioskowane przez organy postepowania przygotowawczego oraz rozpoznaje wnioski obrony. Po wniesieniu aktu oskarżenia podejrzany staje się oskarżonym, który również może ustanowić obrońcę, jeśli do tego etapu tego nie uczynił. Obrońca w imieniu oskarżonego zajmuje stanowisko co do różnego rodzaju wniosków, składa własne wnioski dowodowe itp. Postepowanie sądowe kończy się wyrokiem skazującym bądź uniewinniającym, od którego przysługuje oskarżonemu odwołanie (apelacja) do sądu wyższej instancji.

Istnieją też możliwości zakończenia postępowania sądowego takie jak umorzenie postepowania, warunkowego umorzenia postępowania, a także tryby dobrowolnego poddania się karze, jednak nie w każdej sytuacji można z nich skorzystać (postaram się opisać wskazane instytucje w przyszłości).

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Rafał Dąbrowski

ul. Bohaterów Getta 2, lok. 5

08-110 Siedlce

Tel. 515 248 680

kancelaria@adwokatdabrowski-siedlce.pl